de Kat

februari | 2020

Katten zijn leuk, maar wél echte rovers! Daar doe je natuurlijk wat tegen.

‘S nachts houden wij de katten fijn binnen, dus geen jacht. Zeker in het voorjaar, het broedseizoen van de vogels is een kat echt een ramp.

Overdag wordt het jagen moeilijk door een belletje, zodat mogelijke prooien gewaarschuwd worden. Het jachtinstinct van de kat is natuurlijk, maar liever niet in ons mooie bos. De katten met een lawaaiige jack russel maakt geen schijn van kans meer.

volgend bericht

gezellig, maar zonder vangst